บริษัท ยูนีค สกินแคร์ จำกัด ผลิตภัณฑ์ เสริมความงาม ภายใต้แบรนด์ THE UNIQUES เริ่มดำเนินการขายสินค้าและรับสมัครตัวแทนจำหน่ายใน วันที่ 1 กันยายน 2562 สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตออกมานั้นมีการรับรองหรือการจดแจ้งอย่างถูกต้องดังข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ตัวแทนจำหน่ายที่สนใจรับสินค้าไปขายต่อหรือซื้อใช้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไปนั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน

การรับสมัครตัวแทนจำหน่าย สินค้าแบรนด์ THE UNIQUES นั้นทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่จัดทำมาเฉพาะตัวแทนจำหน่ายโดยเฉพาะซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูหรืออ่านรายละเอียดการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่หัวข้อ “ตัวแทนจำหน่าย” โดยระยะเวลาหรือการจัดโปรโมชั่นอาจมีสิ้นสุดได้โดยทางบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับตัวแทนจำหน่าย เมื่อตกลงซื้อสินค้าไปแล้วนั้นทางบริษัทฯ มีข้อกำหนดในการขายสินค้าโดยจะต้องขายในราคาที่บริษัทฯ กำหนดให้ตามรายการสินค้าแต่ละรายการเพื่อให้การซื้อขายสามารถดำเนินไปด้วยความยุติธรรมในระหว่างตัวแทนจำหน่ายด้วยกันเอง